Om natur, seværdigheder, mad og mennesker i tekst og foto

27-07-2021

Her finder vi Gulstav Klint og Dovns Klint, der er rester af hatformede bakker, der blev dannet under den sidste istid for ca. 15.000 år siden. Der skal være omkring 1000 af den slags bakker rundt om på Langeland. Ligesom så mange andre steder, hvor vi har et lignende landskab, sker det af og til, at der ryger et stykke klint ned i vandet.

Her ved klinterne, er der store områder med mose, strandenge og overdrev, der kræver græsning for at området ikke skal blive dækket af skov og rørskov. Derfor er der udsat de heste der hedder Exmoore ponyer, der så at sige er bygget til at kunne være ude hele året. Se mit billede af nogle af dem på KIG IND-siden fra den 17/7.

Ponyerne lever med mindst mulig indblanding fra mennesker, så de kan udvikle deres eget, helt naturlige hieraki. Det betyder, at der er en førerhan og førerhun, der styrer flokken, bl.a hvor de skal være henne. Ponyerne har et meget stort areal at bevæge sig på, og de finder selv deres føde i naturen. Jeg har læst mig til, at hvis der kommer en meget streng vinter, hvor der bliver knaphed på føde, så lægges der foder ud til dem. 

For fugleinteresserede er der masser at kigge på - det skal efter sigende være et af de fuglerigeste områder i Danmark. Fra sidst i juli til efteråret kan der ses store fugletræk af både vadefugle og rovfugle, når de søger sydpå.

17-07-2021

På Langeland i Tranekær by, finder man Medicinhaverne, hvor man kan komme fra solopgang til solnedgang. Haverne hører til Tranekær slot, der stolt troner over byen. 

Medicinhaverne er et sansebombardement for øjne og næse, mens man går fra den ene have til den næste. Samtidig er haverne også gode at blive klogere af. Området er delt op i 5 haver, der igen er inddelt i kategorierne: 

- Åndedræt og kredsløb

- Urin- og kønsveje

- Fordøjelse, stofskifte og ernæring

- Infektioner og Hildegards have

- Nervesystem og bevægeapparat

Ved hver plante er der et skilt med plantens navn på både dansk og latin. Der står også, hvad planten er god for - også selv om nogle af dem, vist nok er af lidt mere tvivlsom karakter.

I haven for urin- og kønsveje finder man fx flere forskellige elskovsplanter, der enten stimulerer eller dæmper seksuallysten. Den tilsyneladende ret almindelige haveplante Bispehue, der oversat fra engelsk kommer til at hedde liderlig gedeurt... er én af dem, man kan opleve her. Dyreforsøg viser, at den skulle have viagralignende effekt.

Rundt omkring er der desuden små anlagte søer med åkander og rislende vandløb, og der er mulighed for flere steder at sidde og blot nyde og være.

Tranekær slot er iøvrigt det ældst beboede hus i Danmark, og beboes af familien Ahlefeldt-Laurvig. Slægten kom til i 1659 og i 1672 ophøjedes Frederik Ahlefeldt i den danske grevestand. Han samlede Tranekær og sine andre besiddelser til at danne Grevskabet Langeland.

Tranekær er en smuk og hyggelig by at gå rundt i, og som noget særligt vil man opdage, at flere af husene bærer anderledes navne, end man måske er vant til. Man finder Hønsehuset, Sukkerfabrikken, Taffeldækkerhuset, Musikanternes Huse og Asylet. Allesammen navne opkaldt efter deres anvendelse engang i tidernes morgen :-) 

Tranekær emmer af historie og er bestemt et besøg værd.

27-06-2021

Forleden var jeg på vej hjem fra arbejde, og så ud af øjenkrogen en blå mark. Jeg nåede ikke at se, hvilke blomster det var, men tænkte det måske var purløg. Min nysgerrighed var vakt, og derfor måtte jeg opsøge marken igen.

Et smukt skue var det, men ikke purløg. Det var honningurt, der trods sit navn, ikke anses som spiseligt for os mennesker. 

Til gengæld har den stor værdi for bier, sommerfugle, svirrefluer og mange andre, som tiltrækkes af dens nektar og pollen, og derfor er den god at have i sin have - uanset hvor vild man ønsker den skal være. 

Det er samtidig en kvælstofssamlende plante, som er med til at forbedre jorden, og derfor er den god at bruge til at grave ned i jorden, efter blomstring. 

Den smukke plante kan blive fra 50-90 cm høj og blomstrer fra ca. juni måned og indtil frosten sætter ind. Dvs at den er god i staudebede, fordi den også bidrager med langvarig blomstring. 

Jeg kan sagtens se det for mig, evt sammen med andre blå og violette blomster... Kan du?

20-06-2021

Manden jeg talte med på den lille hyggelige havnekaj sagde, at det er rigtig nok, at der findes haleløse katte på Reersø. De er i sin tid bragt her til fra den engelske ø Man. Manden havde selv haft én gennem mange år. Desværre så jeg ikke nogen af dem, så det må jeg have til gode til en anden gang.

Men der er også meget andet at se og opleve på den lille ø, der blev landfast med Sjælland i 1852. Reersø blev dannet fordi en randmoræne fra Storebæltsgletscheren overskred området fra syd i slutningen af sidste istid. Jeg vil tro, at det bl.a. er forklaringen på den varierede natur, der findes på den forholdsvis lille ø. 

Det lader til at være et aktivt samfund, hvor der er lidt for enhver smag, og kommer du her til som turist, er der også mulighed for at opleve forskellige kunstnere, der udstiller deres værker. Bl.a. er der en ravkunstner. 

Fårehuset på billedet, er nu et sted, hvor man kan nyde sin picnic med udsigt over Reersø, Vejlen og Dalby Hals. Før i tiden var det et læsted for de får, der gik og græssede på engarealerne.

Hvis du ikke har været der før, så tag der til. Gå en dejlig tur på én af vandreruterne eller spis en god frokost på et af spisestederne. Vil du forlænge dit ophold, er der også mulighed for overnatning - enten på campingpladsen eller måske på kroen... 

12-06-2021

Den femtårnede kirke, Vor Frue Kirke, ligger i den gamle bydel i Kalundborg. Den menes at være bygget omkring 1170. I højbyen, som den gamle bydel kaldes, er der masser af stemning blandt de velbevarede gamle huse og toppede brosten. Mange af husene er desuden fredede. 

Kirken har en næsten borgagtig fremtoning med sine fem tårne, men har i følge wikipedia ikke været brugt som et led i at forsvare byen.

De fem tårne skal lede tanken hen på det himmelske Jerusalem, hvor Gud og mennesker, i følge bibelen, ved tidernes ende skal bo sammen. Fordi man i middelalderen forestillede sig det himmelske Jerusalem, som en by befæstet med fem tårne. 

Midtertårnet på kirken er ca. 10 meter højere end de øvrige. Det kaldes for Mariatårnet efter Jomfru Maria. De øvrige tårne er opkaldt efter hver sin helgeninde. Sankt Anna mod øst, Sankt Gertud mod vest, Sankt Maria Magdalene mod syd og Sankt Chatarina mod nord.

Kalundborg by, der har ca. 16.000 indbyggere ligger inderst i Kalundborg fjord, hvor der ikke er langt til Røsnæs. Røsnæs er bestemt et besøg værd med masser af natur og smukke kig ud i henholdsvis Kalundborg Fjord og Sejerøbugten.