Om natur, seværdigheder, mad og mennesker i tekst og foto

08-05-2022

På min cykeltur ud i den smukke forårssol, gennem små landsbyer, der ligger så fint og putter sig og som emmer af hygge og idyl, kom jeg til dette lille gadekær. Det er landsbyen Stenstrups samlingspunkt, når der skal være fest eller andre større begivenheder. 

Jeg var på tur på Jungshoved halvøen, som ligger i det jeg tillader mig at kalde for Præstøs baghave. Lige nu dufter der af rapsmarker, hvis gule farver lyser stærkt mellem alt det grønne. Hestene render rundt i deres folde, andre cyklister sender et smil og det er på en måde Danmark, når det er allerbedst.

Alle, der kan finde ud af at rydde op efter sig, må gerne bruge pladsen ved gadekærret til at spise sin medbragte mad, hvilket var præcis hvad jeg benyttede mig af. En lille kat (se under KIG IND) havde travlt med at forsøge at spise frølår, men frøen slap fri. Så kunne han (eller måske var det en anden?) genoptage sit kald, så alle andre hanner bliver klar over, at her er den, der bestemmer, og hunnerne kan forholde sig til, at han er den, de skal satse på, så slægten kan føres forsvarligt videre. Der var dejligt lige der, og fint med en drikke- og spisepause, inden turen fortsatte ud i foråret.

Kan du også finde på at tage en madpakke med?

18-04-2022

Årstiden kalder på flere og flere vandaktiviteter, og det er mit indtryk, at mange byer med adgang til vand, bliver mere og mere opmærksomme på, at det også er en måde at tiltrække - både turister, men også at "lokke" nye mennesker til at bosætte sig.

Vinterbadning er et eksempel på, hvor hurtigt noget kan blive populært, hvor flere steder desuden får etableret en sauna-vogn, og jeg hører en del om, at der skabes nogle gode fællesskaber omkring denne sport eller aktivitet. Som det sikkert kan læses mellem linjerne, så bliver jeg aldrig medlem af en vinterbadeklub... ;-) Men jeg synes de er seje, dem der er det.

Paddelboard, hvor der nogle steder også dyrkes yoga, mens man er ude på vandet, ses fx i Præstø som en ret stor aktivitet. Jollesejlads, måske mest til den unge genration er også et hit. 

Billedet, jeg har valgt til denne lille tekst, er taget i Århus havn, eller en lille, afspærret del af havnen, hvor de glade unge mennesker, bliver hjulpet i gang, og køres på nogle ramper af en slags, hvorefter de skal forsøge at holde balancen i farten. Jeg var meget imponeret over deres kunnen, da jeg stod og kiggede på dem - og sjovt så det ud!

Vand kan noget på mange forskellige måder - det er vel nærmest kun fantasien, der sætter grænsen.

02-04-2022

I store vidunderlige og forunderlige Rebild Bakker, findes også Troldeskoven.

Udover at træer er verdens lunger, bosted for forskellige arter osv, så er det jo også "bare" skønt at gå på opdagelse imellem træerne. Disse særlige, krogede træer inspirerer mit indre legebarn og min barnlige sjæl. 

Jeg kan nemlig godt forstå, at det kaldes Troldeskoven. Det er som om de bevæger sig, hvisker til hinanden, rækker armene ud, mens de igen står stille, når vi mennesker kigger mere direkte på dem. I underlige vinkler ja, men dog står de stille, som om de ikke vil opdages :-) 

"Ude midt i Troldeskov har jeg gemt min hule, hvis du vil, må du få lov at komme med der ud. Men så må du love mig, at du er musestille, så vil jeg fortælle dig, hvordan du finder vej"

En lettere omskrivning af børnesangen, der for rundt i hovedet på mig, mens jeg forsigtigt lurede efter troldeansigterne, som var der i massevis. Én blinkede med øjet, en anden stod med åben mund. De lod som om, de var træer.... Og ja, ja, så længe vi andre ved noget andet, så er det jo helt fint ;-) Kender du det at få øje på dem? Hvis du ikke kan se dem - de findes også i andre skove - så tag nogle børn med og lad dem vise dig vejen. Mange børn er gode til at spotte dem, hvis vi giver dem muligheden.

18-03-2022

I den ca. 1,5 time miljøministre fra EU mødtes for at diskutere en ny lov, der kan stoppe Europas medvirken til at rydde verdens skove, forsvandt der et skovareal på størrelse med Fejø. Det skriver Greenpeace, som sammen med mange andre miljøorganisationer, kæmper for et bedre miljø og et større optag af CO2, der er nødvendigt, hvis klimamålene skal nås...

Jonas Appelt, der er klima-talsperson hos Verdens Skove, siger, at der blandt forskere og miljøorganisationer er enighed om, at beskyttelse og genetablering af skov, er den sikreste måde vi kender i fht at øge CO2 optaget. 

"Flere forskere mener, at der er gode muligheder for både at genetablere afskovede områder og udvide verdens skovareal, og dermed få lavet et naturligt optag af CO2 fra atmosfæren. De peger på tre måder, hvorpå skov kan være en del af løsningen på verdens klimaproblemer: Det gælder om at stoppe rydning af den skov, der findes; at få gjort de eksisterende skove mere robuste; og at få udvidet det nuværende skovareal. Samlet vil denne slags tiltag kunne reducere verdens udledning af drivhusgasser med mellem 20 og 25 procent i forhold det nuværende niveau"

Forskning viser desuden, at gammel skov bliver ved med at optage CO2, og at det derfor giver mening at bevare den. Jonas Appelt påpeger, at det er vigtigt at have for øje, at skovene skal være biodiverse, fordi det er "naturlige og mangfoldige skove, der er nøglen til at nå målsætningen fra Parisaftalen og begrænse klimaforandringerne.”

Læs mere her, hvis du ønsker mere viden og også mener det er vigtigt..

https://www.verdensskove.org/hvad-goer-vi/klima/kan-skovene-redde-klimaet

26-02-2022

Herlufsholm var oprindelig et Benediktinerkloster, stiftet den 29. november 1135 af den sydsjællandske stormand, Peder Bodilsøn, og opført i slutningen af det 12. århundrede på det sted, hvor Herlufsholm ligger nu.

Ved reformationen blev klosteret nedlagt, og godset kom ind under kronen. Ved mageskifte-kontrakt af 1. juli 1560 overgik klosteret i rigsadmiral Herluf Trolle og hustru Birgitte Gøye's eje, og navnet blev ændret til Herlufsholm.

Den 23. maj 1565 skænkede de godset til oprettelse af en skole for "adelige og andre ærlige mands børn". Birgitte Gøje og Herluf Trolle ligger begravet bag ved alteret. 

Kirken er stor og flot - den er smukt bevaret og kalkmalerierne istandsat i nyere tid. Der er meget at kigge på, hvis man går på opdagelse - mange detaljer. Èn af dem er disse fine små træer, som fangede mit øje, da jeg gik rundt med mit kamera.

Det passer fint ind i historien om, at Herlufsholm Kirke, sammen med (heldigvis) mange andre kirker rundt om i landet, er en grøn kirke. For at blive en grøn kirke, skal man på en liste med 48 punkter, kunne opfylde mindst 25 af dem, med hver 2 underpunkter. Der skal nedsættes et grønt udvalg, der gerne er sammensat af folk fra menighedsråd, ansatte ved kirken og brugere af kirken, der f.eks. har en relevant faglig ekspertise.

Listen spænder vidt, lige fra hvordan Kirken formidler sit virke om den grønne tænkning, til energiforbrug, indkøb og affaldssortering. Det er muligt at læse meget mere om dette - og måske blive inspireret, især hvis man har noget med en "ikke-grøn-kirke-endnu" at gøre: https://www.gronkirke.dk/bliv-groen-kirke